Informace o zpracování osobních údajů

Horská chata Olympia, Dolní Maxov 35, 468 44, Josefův Důl, IČ: 16132998

V návaznosti na GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních
údajů ubytovaných osob:
1. jméno a příjmení, u cizinců státní příslušnost,
2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí,
3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza,
4. telefonní číslo.
Údaje 1. až 3. jsme povinni vyžadovat podle Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném
znění, konkrétně § 3, odst. 4) … „Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které
zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. …“, případně u cizinců podle Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
ve znění pozdějších úprav – tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na
ubytovatele.
Údaj 4. telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a
další skutečnosti související s ubytováním) – tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů
poskytovatele služby.
Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv
marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

a) Uložení
– údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace
s klienty a vystavování vyúčtování služeb,
– údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze
v písemné podobě se zabezpečeným uložením.
b) Doba archivace
– údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním
zákonné povinnosti dle Zákona č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a
nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze
strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

24.5.2018
Zdeněk Herout, Dačického 1220/2, Praha 4 – Nusle, 140 00
E-mail: info@chataolympia.cz, tel.: 602 327 367